Amacı atıf indeksleri ve akademik değerlendirme ürünleri üzerinden bibliyometrik analizler, atıf verileri ve bilimsel etki değerlendirmeleri, çok çeşitli karşılaştırmalar vb. konulu bilgi paylaşımı yapmaktır. Çalışma grubunun yaptığı çalışmalar, makale, rapor ve/veya sunum şeklinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı yoluyla da, hem bu konuya ilgi duyan meslektaşlarımız arasında bir farkındalık yaratmayı hem de araştırmacılarımızın bilimsel etkileşimlerini daha iyi anlamalarına ve araştırmalarının etkisini artırmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.